Kreftforskning-såpe

99,00 kr

All profitt fra salg på denne såpen doneres til kreftforskning, kreftforebygging og kreftomsorg.